Основи PostgreSQL

Дозволити з'єдання

Знаходимо розташування файлу доступу до бази даних:

$ psql -U postgres
psql (12.3)
Type "help" for help.

postgres=# show hba_file;
       hba_file
------------------------------------
 /var/lib/pgsql/12/data/pg_hba.conf
(1 row)

Відкриваємо файл /var/lib/pgsql/12/data/pg_hba.confта додаємо чи модифікуємо наступні стрічки:

local all all      trust
host  all 127.0.0.1/32 trust