Адміністрування Linux

Припущення про Вас

Ви користуєтесь bash.

Ваше оточення (environment)

Змінні оточення - це контекст, який допомагає bash зрозуміти що, і як Ви хочете зробити. Найчастіше Ви запускаєте програми. Bash шукає программу в списку директорій яка знаходиться в змінній оточення $PATH:

$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/home/dmytro/.local/bin:/home/dmytro/bin

Список директорій розбитий з допомогою символа :.

Фаєрвол (firewall)

В CentOS відкрити порт можна з допомогою команди:

$ sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
success