Інструкція по bash

В цій статті подаються найважливі функції bash які варто знати всім його користувачам. Додаткова інформація, яка використовується рідше, або яку важко зрозуміти без попереднього досвіду доступна за посиланнями "Основна стаття", та в підрозділах "Просунута інфорамція"

Навігація директоріями

Програма pwd покаже директорію в якій ви зараз знаходитесь.

Програма ls покаже доступні файли та директорії. Подробиці дивись в статті Файли та права в Linux.

Команда cd DIR дозволяє змінити поточну директорію чи перейти в піддиректорію.

Просунута інформація

Основна стаття: The Directory Stack.

Трійка команд pushd, popd та dirs стає в нагоді коли треба виконати якусь невелику роботу в іншій директорії та повернутись в поточну. Також вони дуже корисні під час написання скриптів.

Запуск програм та вбудованих функцій

bash дозволяє нам запускати програми, або виконувати вбудовані функції. Як ми вже бачили pwd та ls - це програми, а cd - це вбудована функція bash.

Виконання програми можна відмінити натиснувши сомбінацію клавіш Ctrl+C.

Тимчасово призупинити виконання програми можна за допомогою клавіш Ctrl+Z. Повернутись до виконання призупиненої програми можна за допомогою команди fg.

Популярні програми

echo - виводить свої аргументи на екран:

$> echo "hello, " $USER
hello, dmytro

cat FILENAME - вовидить на екран вміст файлу FILENAME:

$> cat .bash_profile
if [ -n ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc
fi

grep PATTERN FILENAME виводить стрічки файлу FILENAME які відповідають шаблону PATTERN:

$> grep bash .bash_profile
if [ -n ~/.bashrc ]; then
. ~/.bashrc

which PROGRAMM виводить повний шлях до програми PROGRAMM:

$> which which
/usr/bin/which

Ввід/вивід

Програми, які ми запускаємо в bash, обробляють те, що ми вводимо з клавіатури та виводять результати на екран. Для того щоб зберегти результат роботи програми в файл для подальшої обробки, використовується метасимвол >:

$> echo "hello, world!" > hello.txt
$> cat hello.txt
hello, world!
Іноді ми хочемо щоб вивід однієї програми був додатково оброблений іншою програмою до того, як вивести результат на екран.

Просунута інформація

Код програм які складають пакет GNU можна знайти тут, вони є частиною будьякого лінукса.

Змінні оточення

Найважливіші змінні:

Деякі сиволи bash інтерпретує по особливому. Вони називаються мета символи. Ось деякі приклади:

Історія команд

Основна стаття: Bash History Facilities.

Файл ~/.bash_history зберігає всі команди які ви віддавали bash. Серед попередніх команд можна робити пошук з допомогою гарячих клавіш Ctrl+R.

Порядок ініціалізації

Основна стаття: Bash Startup Files.

Під час запуску bash інтерпретуються декілька файлів:

Також існує файл ~/.bashrc який є типовим місцем куди записують те, що хочуть запускати перед запуском bash. Цей файл використовується тоді, коли bash який запускається не є логіном. Для того щоб уникнути плутанини ~/.bash_profile зазвичай має таку стрічку:

if [ -f ~/.bashrc ]; then . ~/.bashrc; fi